Ti-am trimis un e-mail de verificare. Urmeaza instructiunile primite.Apasa aici ca sa fie trimis din nou.

Acest numar de telefon exista deja. Daca este al tau, apasa aici ca sa il preiei.

A fost trimis un SMS catre numarul tau cu un cod de confirmare. Introdu acest cod in campul de mai jos. Daca nu primesti mesajul, apasa aici ca sa fie trimis din nou.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Imunitate pentru fiecare si poti castiga premiul cel mare

01 februarie 2019, ora 07:00:00 – 31 martie 2019, ora 23:59:59

 • SECȚIUNEA 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoțională „Imunitate pentru fiecare si poti castiga premiul cel mare” (”Campania” sau „Campania promotională”) este organizată de societatea S.C GREM GRUP S.R.L., cu sediul Bucuresti, Bd. Gloriei 73, Sector 1, având codul unic de înregistrare RO 11932603 și Nr. Reg. Com. J40/6203/1999, contul nr. RO42 BUCU 0137 9461 2511 RO02 deschis la Alpha Bank Unirii reprezentată prin Dl Marius Baluta, în calitate de Administrator („Organizatorul”), pentru și în beneficiul SECOM PRODUCȚIE SERVICII S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 92, cod postal 010825 și adresa de corespondență în Județul Ilfov, Comuna Tunari, Calea București nr. 83-85, cod postal 077180, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9299/1991, CUI RO8978457 („Beneficiarul”).

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (”Regulamentul oficial” sau ”Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul.

Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adițional. Regulamentul și eventualele acte adiționale vor fi disponibile, în mod gratuit, oricărei persoane interesate și se vor găsi la sediul Organizatorului din București, Bd. Gloriei 73, Sector 1, printr-o solicitare scrisă, precum și în magazinele participante la campania promoțională, pe Platforma PROMOAPP de promoții formată din (i) site-ul www.promoapp.ro, și (ii) aplicația mobilă PROMOAPP Romania (denumită în continuare ”aplicația PROMOAPP”) disponibilă gratuit în Google Play pentru terminale cu Android și în App Store pentru terminale iOS. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la nr. de telefon 0786 552 332 si 0752.272.532 în zilele de luni-vineri între orele 9.00-17.00. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integranta din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la data autentificării actului adițional.

 • 1.1.Campania se va desfășura prin intermediul agenției PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L. (numită în prezentul regulament “Agenția”), persoana juridică romană, cu sediul în Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/738/28.02.2017, cod unic de înregistrare 37119745.
 • SECȚIUNEA 2.DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
  • 2.1.Campania promoționala va avea loc în perioada 01.02.2019 (ora 07:00:00, ora României) - 31.03.2019 (ora 23:59:59, ora României), urmând a fi organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României:
  • a.pentru participarea la tombola prin tragere la sorti, la nivelul tuturor farmaciilor si magazinelor participante conform Anexa 1, situate pe teritoriul Romaniei.
 • b.pentru premiile instant, participa locatiile mentionate in Anexa 1.
 • c.Fiecare Locatie participanta, conform Anexa 1, va acorda in numele Organizatorului premii pentru taloanele castigatoare. Premiile castigate prin intermediul taloanelor razuibile se acorda pe loc.
 • SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

  • 3.1.La această Campanie pot participa numai persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani, împliniți pana la data începerii Campaniei (01.02.2019), cetățeni români, cu domiciliul în România, clienți ai magazinelor participante pe teritoriul României, care acceptă condițiile prezentului regulament.
  • 3.2.Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului, Beneficiarului și ai Agenției, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților companiilor menționate.
  • 3.3.În cazul în care câștigătorul premiului este o persoana lipsită de capacitate de exercițiu, iar Organizatorului i s-a adus la cunoștință acest fapt în mod neechivoc, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la aceasta Campanie.

  SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

  • 4.1.La aceasta Campanie promoțională participă produsele enumerate mai jos disponibile la vânzare în magazinele participante (“Produse Participante”) :
  • Vitamin C 250mg (copii) 118.50ml (gust de portocale)
  • Vitamin C 1000mg (adulti) 100 capsule vegetale
  • Vitamin C 1000mg (adulti) 30 capsule vegetale
  • Vitamin C Liposomal 500mg 30 capsule vegetale
  • Colostrum plus Probiotics 50g pudra (gust de portocale/ananas)
  • Colostrum Plus Probiotics Chewable Tabs 90 tablete masticabile
  • First Defense 118.50ml
  • Multi Vitamin & Mineral 237ml (gust de portocale/mango)
  • Vitamin D3 500UI (copii) 29.60ml (gust de fructe)

  Immuno C plus Zinc and Vitamin D3

  • Vitamin D3 2000UI (adulti) 120 capsule
  • Vitamin D3 5000UI (adulti) 60 capsule
  • SystemWell Ultimate Immunity 30 tablete

  SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

  • 5.
  • 5.1.Pentru a participa la această Campanie promoțională, participanții trebuie să achiziționeze din magazinele/farmaciile participante, în timpul perioadei de desfășurare a Campaniei, minimum 1 produs participant.
  • 5.2.Pentru fiecare bon fiscal care conține minimum un produs SECOM din lista de produse participante enumerate mai sus și disponibile în magazinele/farmaciile participante, cumpărătorul va primi un talon răzuibil cu posibilitatea de a câștiga un premiu instant dintre cele prevazute la articolul 6.1.
  • 5.3.De asemenea, cumpărătorul are posibilitatea să câștige unul dintre cele 7 premii prin tragerea la sorti organizata la finalul campaniei. Înregistrarea pentru tragerea la sorti se face în funcție de metoda de achiziție :
  • - Bonul fiscal se înregistrează prin următoarele canale, la alegere, astfel:
 • a)Să achiziţioneze în Perioada Campaniei minimum 1 produs participant pe un bon fiscal;
 • b)Să înscrie atât numărul bonului fiscal, cât și datele personale (nume, prenume, număr de telefon mobil, e-mail, sex, anul nașterii) in:
 • 1.aplicația mobilă PROMOAPP Romania (denumită în continuare ”aplicația PROMOAPP”) disponibilă gratuit în Google Play pentru terminale cu Android și în App Store pentru terminale iOS;
 • 2.site-ul campaniei, prin intermediul paginii web www.secom.ro (in sectiunea dedicata campaniei „Imunitate pentru fiecare si poti castiga premiul cel mare”) si www.promoapp.ro în secțiunea special creată Campaniei, în perioada 01.02.2019 – 31.03.2019
 • 3.Participanţii vor fi considerati eligibili daca au bifat opţiunile:
 • - NECESAR- „Am citit și sunt de acord cu regulamentul campaniei”
 • - NECESAR- „ Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile PROMOAPP
 • - NECESAR- „ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale”
 • -OPTIONAL -„ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing”
 • 4.Sa fotografieze bonul fiscal si sa incarce poza in sectiunea dedicata campaniei.
 • Pentru validarea premiului, participanții trebuie să fotografieze bonul fiscal care atestă cumpărarea a minimum un produs participant în perioada Campaniei promoționale prin Platforma PROMOAPP de promoții formată din (i) site-ul www.promoapp.ro, și (ii) aplicația mobilă PROMOAPP Romania (denumită în continuare ”aplicația PROMOAPP”) disponibilă gratuit în Google Play pentru terminale cu Android și în App Store pentru terminale iOS.. Poza bonului fiscal trebuie să fie lizibilă și în stare bună pentru a fi validat premiul.
  • - numarul de comanda on line prin următoarele canale, la alegere, astfel:
 • a)Să achiziționeze în Perioada Campaniei minimum 1 produs din magazinul on-line SECOM www.secom.ro pe o singură comandă;
 • b)Să înscrie atât numărul de comanda, cât și datele personale (nume, prenume, număr de telefon mobil, e-mail, sex, anul nașterii) pe:
 • site-ul campaniei, prin intermediul paginii web www.promoapp.ro în secțiunea special creată Campaniei, în perioada 01.02.2019 – 31.03.2019
 • Participanţii vor fi considerati eligibili daca au bifat opţiunile:
 • - NECESAR- „Am citit și sunt de acord cu regulamentul campaniei”
 • - NECESAR- „ Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile PROMOAPP
 • - NECESAR- -„ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale”
 • - OPTIONAL - „ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing”
 • 5.4.Pentru validarea premiului, participanții care au achiziționat produsele din magazinul on-line trebuie să finalizeze achiziția pentru numărul de comandă înscris. Comenzile nefinalizate sau anulate nu vor fi validate.
 • 5.5.Îndeplinirea de către consumatori a condiției de participare enunțata în prezentul Regulament dă dreptul acestora să participe la Campanie prin intermediul următorului mecanism, astfel:
 • 5.5.1.Premii instant
 • Participantii au sansa (99%) sa câstige unul dintre premiile acordate instant in baza unui talon razuibil primit de la farmacist/vânzător. În baza taloanelor câștigătoare, conform modelelor de mai jos, participantii pot câștiga un premiu instant constand in unul dintre cele 7 tipuri de premii instant detaliate la articolul 6.1 din Regulament.

  • 5.5.2.Premii prin tragere la sorti

  Participantii se pot înscrie la tragerea la sorți organizată la sfârșitul campaniei pentru desemnarea câștigătorilor celor 7 premii oferite prin tragere la la sorti detaliate la articolul 6.1 . Prin intermediul acestui mecanism vor participa la Campanie toate bonurile fiscale înregistrate, in mod valid, în cadrul acestei campanii promoționale astfel:

  • -Extragere organizată în data de 15 aprilie 2019 pentru înscrierile efectuate în intervalul 01.02.2019, ora 07:00:00 - 31.03.2019, ora 23:59:59;

  Prin intermediul extragerii se atribuie prin tragere la sorți, pe random.org: 3 x bicicleta Pegas, 3 x smartwatch, 1 x sejur de 3 nopti, pentru doi adulti, in perioada 23-26 august 2019 la un Centru Spa de 5 stele din Roma.

  Organizatorul va publica lista celor 7 câștigători până în data de 10.05.2019.

  La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile care nu cuprind informatiile solicitate conform specificatiilor de mai sus, sectiunea 5.3.3 sau in care participantii furnizeaza informatii incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei desfasurarii.

  Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu și nici nu se poate acorda contravaloarea în bani; în cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegând-se orice manifestare expresă și neechivocă ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care vreunul dintre câștigători refuză preluarea premiului de la Organizator, refuză semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), așa cum este acesta descris în prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a apela la rezervele extrase conform prezentului regulament.

  Orice alte cheltuieli sau obligații de orice alta natură, în legătură cu intrarea câștigătorilor în posesia premiilor, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

  In cadrul fiecarei trageri la sorti a fiecarui premiu, se vor extrage prin random.org mai întâi 1 (un) potențial câștigător și apoi 3 rezerve.

  Potențialii câștigători vor fi anunțați telefonic, la numărul de telefon pe care l-au folosit la înscrierea în Campanie, cu privire la modalitatea validării finale și atribuirii premiului.

  În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat telefonic după ce acesta va fi fost apelat de 3 ori într-un interval de 2 zile lucratoare (ca de exemplu în situațiile în care nu răspunde la numărul menționat la înscriere, numărul nu este alocat, nu se afla în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobilă, numărul de telefon este suspendat, deranjat etc.) acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la rezervele extrase conform celor specificate mai sus. Un potențial câștigător rezervă va fi apelat de 3 ori într-un interval de 2 zile lucratoare. Odată contactat, potențialul câștigător are la dispoziție 2 zile lucratoare pentru a comunica toate datele necesare validării.

  • a.Potențialii câștigători vor transmite prin mijloace electronice sau prin poștă copia actului de identitate ce atestă îndeplinirea condiției de participare la Campanie, în termen de 2 zile lucratoare de la data la care a fost anunțat telefonic, în vederea validării finale, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor de natura fiscala de catre organizator in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii premiilor.

  În cazul neprezentării unui potențial câștigător în locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Organizatorului/Agenției, în termenul și condițiile stabilite în prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului/Agenției datele sale personale, până la data limită menționată mai sus, neprezentarea documentelor de identitate, sau constatarea oricăror neconcordante între datele din documentul de identitate al potențialului câștigător și cele înscrise în talonul extras, duce la pierderea de către acesta a dreptului de a mai intra în posesia premiului, fără nici o compensare sau despăgubire din partea Organizatorului. Apariția vreuneia din aceste situații dă dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmând a se apela la rezervele extrase conform celor specificate mai sus, iar în cazul imposibilității validării rezervelor, premiile neacordate rămân la dispoziția Organizatorului.

  Premiile Campaniei se vor atribui câștigătorilor de către Organizator/Agenție după verificarea documentelor menționate mai sus, pe baza de proces-verbal semnat de aceștia și de reprezentantul Organizatorului/Agenției.

  Agenția va afișa pe platforma website-ul www.promoapp.ro și pe platforma PROMOAPP (web site, aplicația mobilă) lista cu numele câștigătorilor pană în data de 10.05.2019

  • b.Diverse

  Participarea la aceasta Campanie implică acceptarea prezentului Regulament.

  Organizatorul și Agenția va asigura participantilor dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de intervenție asupra datelor si de rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul de opoziție si dreptul la restrictionarea prelucrarii, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Pentru exercitarea acestor drepturi, câștigătorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa protectiadatelor@promoapp.ro, sau pe adresa Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată.

  • c.Pentru achiziția unui produs participant în perioada Campaniei promoționale, cumpărătorul are dreptul să înscrie doar o singură data un bon fiscal prin care a achiziționat produsele participante pentru înscrierea în Campanie. Același bon fiscal trebuie înscris o singură dată, alocat unui singur număr de telefon si email. Un participant poate să se înscrie cu un număr nelimitat de bonuri fiscale diferite emise de magazinele participante în perioada prezentei campanii.
  • d.Dacă participantul încearcă să fraudeze, prin orice mod, participarea la campania promoțională, cum ar fi înscrierea multiplă, fără a putea face dovada deținerii bonurilor fiscale respective, care sa fie distincte, prin falsificarea acestora etc., Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa definitiv, pe toata durata Campaniei promoționale, toate înscrierile trimise de respectivul client, de a descalifica participarea frauduloasa și/sau de a invalida câștigătorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau înlesni câștigul în Campanie.
  • e.În cazul în care un participant la Campanie este desemnat câștigător al unui premiu, iar participantul a înregistrat o fotografie neconformă cu art. 5.2.1, chiar daca pe perioada Campaniei acesta are mai multe înscrieri declarate valide, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul la Campanie pe motiv că a încercat fraudarea acesteia. În cazul în care participantul nu poate face dovada achiziționării produselor din Campanie pentru care a înregistrat numere de bon fiscal valid sau dovezile existente prin fotografierea bonului prezinta elemente vădite de frauda (e.g. au înscrise produse participante care nu exista în realitate), Organizatorul are dreptul de a invalida, în mod definitiv, premiul/premiile respective.
  • f.Daca sunt identificate persoane, care prin orice mijloc contrar prevederilor prezentului regulament, au influențat, intermediat, fraudat sau au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a invalida câștigurile respective si de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.
 • 6.PREMIILE OFERITE ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ
  • 5.
 • 6.1 În cadrul prezentei Campanii promoționale se vor acorda următoarele premii, in limita stocului disponibil, în valoare totală de335,638 Lei (TVA inclus )

  Premii oferite prin tragere la sorti – valoare: 15.000 Lei TVA inclus:

  • a.1 x sejur de 3 nopti, pentru doi adulti, in perioada 23-26 august 2019 la un Centru SPA de 5 stele din Roma– 9.000 Lei TVA inclus
  • b.3 x biciclete Pegas – 3.000 Lei TVA inclus
  • c.3 x smart watch – 3.000 Lei TVA inclus

  Premii instant -valoare: 320,638 Lei (TVA inclus)

   • d.Ponderea de câștig pentru premiile instant este de 99% pentru toată perioada campaniei, în limita stocului disponibil.
   • e.Premiul constand intr-un sejur de 3 nopti pentru 2 persoane (castigator si un insotitor) este disponibil pentru perioada 23-26 august si include:
   • 3 nopti de cazare la un Hotel de 5 stele din Roma
   • Biletele de avion Bucuresti-Roma-Bucuresti, cu bagaje si taxe incluse
   • Acces la SPA-ul hotelului
   • Mic dejun
   • 10% reducere pentru pranz sau cina ( bautura nu este inclusa)
   • Taxa de oras: 7 euro/noapte/persoana

   Detalii zbor:

   • 23 AUG Bucharest – Rome Ciampino 07:25 – 08:35 (W6 3141)
   • 26 AUG Rome Ciampino – Bucharest 22:50 – 00:50 (W6 3146)
   • f.Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în regulamentul oficial, acesta va pierde în mod irevocabil dreptul de atribuire a premiului.
   • g.Premiul trebuie revendicat in termen de maximum 30 de zile de la data validării de la sediul SECOM. În situația în care câștigătorul validat nu își revendică premiul in termen de 30 de zile acesta va pierde premiul in favoarea rezervelor.
   • h.Toate obligatiile de natura fiscala, aferente acestor premii, se vor plati de catre Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii premiilor.
  • 7.ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR
   • 6.
   • a.Tragerile la sorți va avea loc la sediul PROMO APP DEVELOPMENT SRL, persoană juridică română, din Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, conform art. 5.2.
   • b.Tragerea la sorți se va face în mod aleatoriu, prin programul random.org și va fi înregistrată electronic. Până la momentul validării finale, în condițiile descrise mai jos în prezentul Regulament, câștigătorul va fi considerat drept „potențial câștigător”.
   • c.Ulterior extragerii potențialului câștigător, în aceeași zi, se vor extrage 3 rezerve, pentru cazul în care un câștigătorul nu poate fi contactat/validat din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar daca va fi cazul; rezervele vor trebui să îndeplinească aceleași condiții de validitate ca și persoana desemnata drept potențial câștigător.

   Pentru ca un participant să poată primi premiul trebuie să îndeplinească simultan condițiile menționate la Secțiunile 3, 4 si 5 din Regulament.

   • d.Potențialii câștigători vor fi apelați în termen de 2 zile lucratoare (3 apeluri într-un interval de 2 zile lucratoare, în intervalul orar 09:00 -18:00, ora României) de la data extragerii, de către un reprezentant al Agenției pentru a fi validat telefonic. În condițiile în care potențialul câștigător nu poate fi contactat în termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se înțelege, de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care numărul de telefon nu este alocat, telefonul este închis, nu exista rețea disponibila sau orice alta situație în care pur și simplu numărul respectiv nu poate fi contactat din motive independente de Organizator) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.
   • e.Potențialului câștigător care s-a înscris prin una dintre cele trei variante puse la dispoziție, în urma contactării telefonice, i se va solicita doar o copie a actului de identitate ce va fi transmisa pe email la promotii@promoapp.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare din data în care a fost anunțat telefonic pentru a putea fi validat inițial (validarea inițială presupune ca datele din documentele transmise să corespunda întocmai cu cele furnizate la înscrierea în Campanie) în vederea intrării în posesia premiului. Copia actului de identitate va fi reținută, în condițiile în care Organizatorul trebuie să îndeplinească anumite obligații impuse de lege (e.g. obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul din premii, conform legii, daca este cazul).
   • f.Bonului fiscal în baza căruia reprezentanții Organizatorului vor valida câștigatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • Să aibă data emiterii anterioara sau concomitenta datei de înscriere în Campanie a potențialului câștigător, dar încadrându-se în perioada Campaniei;
  • Să dovedească achiziționarea a minimum 1 produs din magazinele participante pe un bon fiscal, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 de mai sus.
   • g.La primirea premiului, Câștigătorului i se va solicita să semneze un proces-verbal de predare-primire, pe baza actului de identitate.
   • h.Câștigătorul validat va intra în posesia premiului in maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea procesului de validare.
   • i.În cazul în care, după epuizarea rezervelor, premiul nu va fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.
   • j.Numele câștigătorilor și premiul câștigat vor fi afișate pe website-ul www.promoapp.ro și pe platforma PROMOAPP (web site și aplicație mobilă), pană în data de 10.05.2019.
   • k.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care participanții la prezenta Campanie promoțională au furnizat date, documente sau informații incorecte, incomplete și/sau false.
   • l.Câștigătorul nu are posibilitatea primirii contravalorii în bani și nici dreptul de a cere schimbarea premiului, în niciun fel.
   • m.În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, își rezerva dreptul de a revoca oricând, pe parcursul derulării Campaniei, drepturile și beneficiile ce revin participantului respectiv, fără să fie datorată vreo despăgubire sau plată respectivului participant.
   • n.Prin participarea la prezenta Campanie, toți participanții si eventualul câștigător sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor si condițiilor stipulate de „Regulament”, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusiva a participanților și eventualilor câștigători.
   • o.Dacă Organizatorul, reprezentanții ori interpușii săi vor lua la cunoștința (în orice mod) de orice frauda, înșelăciune sau acțiuni similare, referitoare la derularea Campaniei sau de orice act de omisiune care ar putea avea (în opinia întemeiată a Organizatorului, care va fi finală) un efect advers asupra Campaniei, Organizatorului, imaginii si integrității si/sau securității acestuia, Organizatorul își rezervă dreptul sa descalifice astfel de înscrieri și să le elimine din Campanie, să respingă înscrierea în Campanie, precum și să formuleze orice acțiune (de ex. penală sau de despăgubire) împotriva persoanei în cauza.
  • 8.REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
   • 8.1.Participarea la aceasta Campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.
   • 8.2.Prin participarea la aceasta Campanie, participanții declară că au luat la cunoștință, înțeleg, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare.
   • 8.3.Participarea la această Campanie presupune cunoașterea, înțelegerea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
   • 8.4.Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
   • 8.5.Eventualele contestații cu privire la desfășurarea Campaniei vor fi luate în considerare pe perioada Campaniei promoționale și timp de 7 (șapte) zile calendaristice după data anunțării câștigătorului, în condițiile art. 7.11. de mai sus. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor fi luate în considerare. Contestațiile pot fi trimise în scris către sediul Agenției - Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov sau pe email la adresa sesizari@promoapp.ro.
   • 8.6.Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 republicată privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare. Campania promoțională este organizata în scopul stimulării vânzării produselor participante.
  • 9.LITIGII
   • 9.
   • 9.1.Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de pe raza Mun. București.
   • 10.PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

   Prin înscrierea la promoția „Imunitate pentru fiecare si poti castiga premiul cel mare

   • 10.1.participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile prezentului regulament, care sunt obligatorii pentru toți participanții.
   • 10.2.Prin participarea la campania „Imunitate pentru fiecare si poti castiga premiul cel mare” participanții își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr de telefon mobil) să fie prelucrate de împuternicitul Organizatorului, Agenția PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L în cadrul Campaniei promoționale, pentru următoarele scopuri: derularea Campaniei, validarea câștigătorilor, acordarea și trimiterea premiilor către câștigători și pentru ca datele personale ale câștigătorilor să fie dezvăluite Organizatorului/Beneficiarului și păstrate în evidențele contabile ale acestuia, pentru îndeplinirea obligațiilor impuse acestuia de lege, pentru afișarea în condițiile legii a listei câștigătorilor respectiv: numele, prenumele.
   • 10.3.Persoana care va fi desemnata și validată pentru premiul oferit prin tragere la sorti, trebuie sa isi exprime consimțământul liber, expres și neechivoc ca o copie a actului sau de identitate să fie reținută de către Organizator/Beneficiar pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la virarea impozitului si de către Agenție pentru validarea si atribuirea premiului.
   • 10.4.La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată către Agenția PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L pe adresa Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, Agenția se obligă să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Regulamentului pentru protectia datelor cu caracter personal, precum și să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participanților la aceasta Campanie promoțională le sunt respectate drepturilegarantate de legile amintite mai sus privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.
   • 10.5.Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite la adresa din Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, o cerere întocmită în forma scrisă, datata si semnată (având menționat pe plic „Imunitate pentru fiecare si poti castiga premiul cel mare”) sau catre adresa electronica protectiadatelor@promoapp.ro.
   • 10.6.De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției.
  • 11.INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
   • 11.1.Prezenta Campanie promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră/caz fortuit conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
   • 11.2.Dacă o situație de forță majoră/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului sau a Agenției din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul si/sau Agenția vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forța majora/cazul fortuit, este obligat să comunice participanților Campaniei, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.
  • 12.CLAUZE DIVERSE
   • 12.1.Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.
   • 12.2.Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:
  • înscrieri efectuate eronat sau pentru bonurile fiscale deteriorate, ilizibile, falsificate sau pierdute din vina participanților în campania promoțională;
  • calitatea (vicii ascunse) premiilor oferite in Campanie;
  • calitatea serviciilor societăților de curierat (e.g. eventuale întârzieri, deteriorări etc.) prin intermediul cărora se vor preda premiile (dacă este cazul);
  • reclamațiile cu privire la premiu, ulterioare semnării procesului verbal de predare primire.
   • 12.3.Organizatorul nu va fi răspunzător de modul în care magazinele care comercializează produsele participante la campanie manipulează, organizează, distribuie si/sau vând produsele participante la Campanie și nici de eventualele deteriorări ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activități, precum și nici de stocurile pe care acestea le au.
   • 12.4.Potrivit liberei decizii a Beneficiarului, Campania promoțională poate fi mediatizata în scopul aducerii sale la cunoștință publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține nu vor fi interpretate prin ele însele, ci numai in context si împreună cu prevederile prezentului Regulament.
   • 12.5.Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător si/sau de către persoanele care îl reprezintă legal in legătură cu premiul câștigat, cu excepția răspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protecția consumatorilor pentru produsele distribuite prin magazinele participante, acolo unde exista premii de acest fel.

   GREM GRUP S.R.L. Prin

   PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L.

   Dan Adrian Laszlo

  Termeni și condiții de utilizare

  (Data ultimei actualizări: mai 2018)

  Condiții generale

  Promo App Romania este un proiect ce aparține SC Promo App Development SRL (denumită în continuare ”PAD”).

  Promo App Romania este o aplicație mobila (denumita in continuare „Aplicația”) care te ajuta să participi la campanii, promoții și concursuri (denumite în continuare ”Servicii”) organizate de partenerii și colaboratorii PAD fără să mai păstrezi bonul fiscal și după caz ambalajul produsului.

  Termenii și condițiile de utilizare a Aplicației (denumiți în continuare „Termenii”), așa cum sunt prezentați în prezentul document sunt și vor fi sub incidența și interpretate în conformitate cu legea română în vigoare. Te rugăm să citești cu atenție și în totalitate Termenii ce urmează. Termenii se aplică de fiecare dată când folosești Aplicația, site-ul www.promoapp.ro (denumit in continuare ”Site-ul”) si/sau aplicațiile conexe. Accesând, folosind sau înregistrând-te pentru a beneficia Serviciile oferite prin intermediul Aplicației, Site-ului și/sau aplicațiile conexe accepți și iți dai acordul să te supui Termenilor.

  Politica de confidențialitate. Termeni și Condiții de utilizare a website-ului.
  Suntem încântați de interesul tău pentru compania noastră. Protecția datelor este o prioritate pentru managementul PROMO APP DEVELOPMENT SRL. Navigarea pe paginile site-urilor noastre e posibilă fără nicio declarare a datelor personale. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să folosească anumite caracteristici pe website-urile noastre (cum ar fi să completeze un quiz, un chestionar, sau să participe la un concurs etc.), procesarea datelor personale poate deveni necesară. Dacă procesarea datelor personale e necesară și nu există niciun fundament statuar pentru această procesare, obținem consimțământul de la persoana vizată. Procesarea datelor personale – precum numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – va fi întotdeauna aliniată la General Data Protection Regulation (GDPR) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării în care operează PROMO APP DEVELOPMENT SRL. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul datelor personale pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Pe lângă acestea, subiecții sunt informați, prin această declarație de protecție a datelor, asupra drepturilor de care beneficiază.
  În calitate de operator, PROMO APP DEVELOPMENT SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale prin website-urile aferente. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot fi subiectul unor breșe de securitate, așadar protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită informații personale prin mijloace alternative, cum ar fi telefonul atunci cand este posibil.
  1. Definiții Declarația de protecție a datelor a PROMO APP DEVELOPMENT SRL se bazează pe termenii utilizați de legislatorul european pentru adoptarea General Data Protection Regulation (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica în primul rând terminologia folosită. În această declarație de protecție a datelor vom folosi, inter alia, următorii termeni:
  a) Date personale se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată). O persoană fizică identificabilă este cineva care poate fi identificat, direct sau indirect, în mod particular prin referința la un indicator (cum este numele, un număr de identificare, date ale locației, un identificator online) sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială ale acelei persoane fizice.
  b) Persoana vizată este identificată sau identificabilă ca o persoană fizică, ale cărei date personale sunt procesate de operatorul responsabil pentru procesare.
  c) Procesare Procesarea este o operație sau un set de operații care sunt efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, fie aceasta se realizează prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, recuperarea, consultarea, folosirea sau dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau prin a face disponibile, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.
  d) Restricția procesării Restricția procesării se referă la marcarea datelor personale procesate cu scopul de a limita procesarea lor în viitor.
  e) Profilarea Profilarea se referă la orice formă autorizată de procesare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau mișcările unei persoane fizice.
  f) Pseudonimizare Pseudonimizarea este procesarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
  g) Operator sau operator responsabil pentru procesare Operatorul sau operatorul responsabil pentru procesare este persoana fizică sau legală, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele procesării de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele procesării sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre.
  h) Prelucrător Prelucrătorul este o persoană fizică sau legală, autoritate publică, agenție sau alt organ care prelucrează datele din partea operatorului.
  i) Primitorul Primitorul este o persoană fizică sau legală, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca primitori; procesarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile procesării.
  j) Terță parte Terța parte este o persoană fizică sau legală, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, aunt autorizate să proceseze date personale.
  k) Consimțământ
  Consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru procesarea datelor sale personale.
  2. Numele și adresa operatorului
  Operatorul pentru scopurile prevăzute în General Data Protection Regulation (GDPR), alte legi pentru protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții legate de protecția datelor este: PROMO APP DEVELOPMENT SRL Strada Primaverii numarul 138A Corbeanca judet ILFOV. telefon: 0752 272 532 Email: protectiadatelor@promoapp.ro Website: http://www.promoapp.ro
  3. Numele și adresa ofițerului de protecție a datelor
  Orice persoană vizată poate oricând contacta în mod direct ofițerul de protecție a datelor personale cu orice întrebări sau sugestii care au de-a face cu protecția datelor.
  Dan Laszlo telefon mobil : 0752 272 532
  4. Cookies
  Paginile de internet PROMO APP DEVELOPMENT (PROMOAPP) folosesc Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, PROMOA APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cokie-urilor prin intermediul unei setări corespunzatoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații nepersonale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră („module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.
  5. Colectarea informațiilor și a datelor generale
  Website-urile PROMO APP DEVELOPMENT (PROMOAPP) colectează o serie de informații și date generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat solicitează website-urile. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele de logare ale serverului. E posibilă colectarea datelor precum (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat, (3) website-ul de unde un sistem de accesare ajunge la website-ul nostru (așa-zișii referrers), (4) sub-website-urile, (5) data și timpul accesării website-ului, (6) adresa de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul serviciilor de internet ale sistemului de accesare și (8) orice altă dată și informație similară care poate fi folosită în eventualitatea unui atac asupra sistemelor de tehnologie a informației. Când utilizează aceste date și informații generale, PROMO APP DEVELOPMENT (PROMOAPP) nu trage nicio concluzie despre persoanele vizate. Mai degrabă, această informație este necesară pentru (1) a livra conținutul website-ului corect, (2) a optimiza conținutul website-ului, precum și ad-urile pentru acesta, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei website-ului și (4) a furniza autoritățile legii cu informațiile necesare pentru acuzarea criminală în caz de cyber-atac. De aceea, PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) analizează date și informații colectate anonim în mod statistic, cu scopul de a crește gradul de protecție a datelor și securitatea datelor pentru compania noastră, și de a asigura un nivel optim de protecțiea datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de logare ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale oferite de către persoana vizată.

  6. Înscrierea la newsletter-ele noastre
  Pe website-urile PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se înscrie la newsletter-ul companiei. Masca de input utilizată pentru acest scop determină care date personale sunt transmise și când este comandat newsletter-ul de la operator. PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin mijlocul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală a operatorului. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, subcriberii la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primitea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru revocarea acestui consimțământ. De asemenea, retragerea înscrierii de la newsletter e posibilă oricând direct pe website-ul operatorului, iar persoana vizată poate opta și pentru comunicarea cu operatorul în mod diferit.
  7. Urmărirea Newsletter-elor
  Newsletter-ele PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP)conțin așa-numiții pixeli de tracking. Un pixel de tracking este o miniatură grafică încorporată în email-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de log. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de email marketing. În funcție de pixelul de tracking încorporat, PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) poate verifica când și dacă un email a fost deschis de către persoana vizată și care link-uri din email au fost accesate de către persoanele vizate. Datele personale colectate în pixelii de tracking conținuți de newslettere sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza trimiterea newsletter-ului și pentru a-și adapta mai bine conținutul viitoarelor newslettere la interesele persoanelor vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele vizate sunt oricând îndreptățite să revoce declarația de consimțământ realizată prin intermediul procedurii de double-opt-in. După revocare, aceste date vor fi șterse permanent de către operator. PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) vede o retragere de la primirea newsletter-ului automat ca o revocare.
  8. Posibilitatea contactului prin website
  Website-urile PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) contin informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul procesării și contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date personale către terțe părți.
  9. Ștergere de rutină și blocarea datelor personale
  Operatorul de date va procesa și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legislatorul european sau de către alți legislatori ai legilor sau regulamentelor la care operatorul este supus. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prescrisă de legislatorul European sau de alt legislator competent expiră, datele personale sunt blocate de rutină sau șterse, în concordanță cu cererile legale.
  10. Drepturile persoanei vizate
  a) Dreptul la confirmare Fiecare persoană vizată va avea dreptul acordat de legislatorul European pentru a obține de la operator confirmarea faptului că datele personale care-i aparțin sunt sau nu procesate. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea ar putea oricând să contacteze ofițerul de protecție a datelor personale sau alt angajat al operatorului.
  b) Dreptul de acces Fiecare persoană vizată va avea dreptul acordat din partea legislatorului european pentru a obține oricând de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate și o copie a acestor informații. Mai mult decât atât, directivele și regulamentului European acordă persoanei vizate acess la următoarele informații: ” scopul procesării; ” categoriile de date personale în cauză; ” recipienții sau categoriile de recipienți către care datele personale au fost sau vor fi dezvăluite, în particular recipienți din terțe țări sau organizații internaționale; ” când este posibil, perioada avută în vedere pentru care datele personale vor fi stocate sau, dacă nu e posibil, criteriile după care va fi determinată această perioadă; ” existența dreptului de a cere operatorului rectificarea sau ștergerea datelor personale, sau restricția procesării datelor personale care aparțin persoanei vizate, sau de a obiecta la procesarea datelor ” existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate supervizoare; ” acolo unde datele personale nu sunt colectate de la o persoană vizată, orice informație disponibilă despre sursa din care provin; ” existența unei luări de decizii automate, inclusiv profilarea, referită în cadrul articolului 22(1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, existența unei informații semnificative despre logica implicată, la fel ca și cu semnificația și consecințele imaginate de o astfel de procesare pentru persoana vizată. Mai mult decât atât, persoana vizată va avea dreptul să obțină informații referitoare la faptul că datele personale sunt transferate unei terțe țări sau unei organizații internaționale. Acolo unde e cazul, persoana vizată va avea dreptul să fie informată despre măsurile potrivite în ceea ce privește acest transfer de date. Dacă o persoană vizată dorește să beneficieze de acest drept de acces, atunci poate contacta oricând ofițerul de protecție a datelor sau alt angajat al operatorului.
  c) Dreptul de rectificare Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator, fără întârziere, rectificarea pentru date personale neconcludente. Luând în considerare scopurile procesării, persoana vizată va avea dreptul de a completa date personale incomplete, inclusiv prin mijloace de a furniza declarații suplimentare. Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite dreptul la rectificare, va putea oricând contacta ofițerul nostru de protecție a datelor personale sau un alt angajat al operatorului.
  d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator ștergerea datelor personale care-l privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul va avea obligația de a șterge datele personale fără întârzieri nejustificate, unde una dintre următoarele situații se aplică, atât timp cât procesarea nu e necesară: ” Datele personale nu mai sunt necesare în relație cu scopurile pentru care au fost colectate sau altminteri procesate. ” Persoana vizată își retrage consimțământul pe care e bazată procesarea conform punctului (a) din articolul 6(1) din GDPR, sau punctul (a) din articolul 9(2) din GDPR sau acolo unde nu există temei legal pentru procesare. ” Persoana vizată obiectează la procesare în conformitate cu articolul 21(1) din GDPR și nu există temeiuri legale majore pentru procesare, sau persoana vizată obiectează la procesare în conformitate cu articolul 21(2) din GDPR ” Datele personale au fost procesate ilegal ” Datele personale trebuie să fie șterse pentru a fi în conformitate cu o obligație legală în legislația Uniunii sau a statelor membre la care operatorul este supus. ” Datele personale au fost colectate în schimbul serviciilor de informații referitoare la societate oferite, la care face referință Articolul 8(1) din GDPR. Dacă unul dintre motivele mai sus menționate se aplică, iar o persoană vizată dorește să ceară ștergerea datelor personale stocate de PROMAOAPP, atunci poate oricând contacta ofițerul nostru de protecție a datelor personale sau un alt angajat al operatorului. Ofițerul de protecție a datelor personale, sau un alt angajat al PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) va asigura cu promptitudine faptul că cererea de ștergere va fi executată imediat. Acolo unde operatorul a făcut date personale publice și este obligat, în conformitate cu Articolul 17(1), de a șterge datele personale, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, va face pași rezonabili, inclusiv va lua măsuri tehnice pentru a informa alți operatori care procesează date personale despre faptul că persoana vizată a cerut ștergere de către operatori a oricăror legături cu, copii sau replicații ale acelor date personale, atât timp cât procesarea nu e necesară. Ofițerul de protecție a datelor personale al PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) sau al angajat al companiei va pune la cale măsurile necesare pentru cazurile individuale.
  e) Dreptul de restricție a procesării Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator restricția procesării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: ” Acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă, permițând operatorului să verifice acuratețea datelor personale. ” Procesarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restricția utilizării lor. ” Operatorul nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le procesa, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării sau apărării unor revendicări legale. ” Persoana vizată a obiectat procesării în conformitate cu articolul 21(1) din GDPR până la verificarea dacă temeiurile legitime ale operatorului le suprascriu pe acelea ale persoanei vizate. Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită, și o persoană vizată dorește să ceară restricția procesării de date personale stocate de PROMOAPP, atunci va putea oricând să contacteze ofițerul nostru de protecție a datelor personale sau un alt angajat al operatorului. Ofițerul de protecție a datelor personale al PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) sau un alt angajat va rezolva restricția procesării.
  f) Dreptul la portabilitatea datelor Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a primi date personale care-l privesc în persoană, care au fost puse la dispoziție pentru un operator, într-un format structurat, de uzaj comun și posibil de citit de către mașini. El sau ea va avea dreptul de a transmite acele date către un alt operator, fără niciun impediment de la operatorul către care datele personale au fost deja transmise, atât timp cât procesarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu punctul (a) din Articolul 6(1) al GDPR, sau punctul (a) din Articolul 9(2) din GDPR, sau pe un contract în conformitate cu punctul (b) din Articolul 6(1) din GDPR, și procesarea este realizată prin mijloace automate, atât timp cât procesarea nu e necesară pentru performanța unei sarcini realizate pentru interesul public sau în exercițiul autorității oficiale acordate operatorului. Mai mult decât atât, în exercitarea dreptului de portabilitate a datelor în conformitate cu Articolul 20(1) din GDPR, persoana vizată va avea dreptul de a avea datele personale transmise direct de la un operator la alt operator, atunci când va fi fezabil din punct de vedere tehnic și când nu va afecta drepturile și libertățile altora. Pentru a impune dreptul de portabilitate a datelor, persoana vizată va putea, în orice moment contacta ofițerul de protecție a datelor personale desemnat de PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) sau un alt angajat.
  g) Dreptul de a obiecta Fiecare persoană vizată va avea dreptul oferit de legislatorul european de a obiecta oricând, pe temeiuri care au legătură cu situația sa particulară, la procesarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din GDPR. Aceasta se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții. PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) nu va mai procesa date personale în eventualitatea unei obiecții, decât dacă noi putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru procesare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) procesează date personale pentru scopuri de marketing direct, persoana vizată va avea dreptul să obiecteze oricând la procesarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică profilării până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la procesarea realizată de PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) pentru scopuri de direct marketing, atunci PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la procesarea datelor sale personale de către PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din GDPR, decât dacă procesarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public. Pentru a-și exercita dreptul de a se opune, persoana vizată poate contacta direct PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) , Operator ce deține Protecția Datelor sau un alt angajat al operatorului. În plus, persoana vizată este liberă în cotextul utilizării serviciilor societății informaționale, și fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automatizate, utilizând specificațiile tehnice.
  h) Luarea deciziilor individuale, inclusiv profilarea Fiecare persoană vizată trebuie aibă dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profil, care produce efecte juridice cu privire la el sau ea sau în mod similar îl afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus controlorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. In cazul in care decizia (1) este necesară pentru a intra sau a îndeplini, un contract intre două persoane vizate și un Operator de Date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate; PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Daca persoana vizată dorește să-si exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze direct responsabilul nostru pentru protecția datelor al PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) sau un alt angajat al operatorului.
  i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul European să-și retragă consimțământul de a-și prelucra datele personale în orice moment. În cazul in care persoana vizată dorește sa își exercite dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate oricând să contacteze direct responsabilul de protecție a datelor al PROMO APP DEVELOPMENT SRL (PROMOAPP) sau un alt angajat al operatorului.
  11. Dispoziții privind proțectia datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook
  O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care permite, de obicei utilizatorilor să comunice unul cu altul și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi ca o platformă pentru schimbul de opinii sau experiențe, sau să permită comunitații Internet să ofere servicii personale sau informații de afaceri. Facebook permite uilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul cererilor de prietenie. Compania de operare Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Daca o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site, care este operat de către controlor și în care o componentă Facebook (plug-in-uri Facebook) a fost integrat, browser-ul web de pe sistemul de tehnologie a informației a persoanei vizate este automat solicitat să descarce afișarea a componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet – care sub-site specific al internetului nostru pagina a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul „Caută” sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook se potrivește cu aceste informații cu contul de utilizator Facebook personal al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. Facebook întodeauna primește, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a face o invitație la site-ul nostru. Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, ofera informații despre colectarea , prelucrarea si utilizarea datelor personale de către Facebook. In plus, se explică ce opțiuni de setare Facebook oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook, de ex. blocatorul Facebook al furnizorului Webgraph, care poate fi obținut la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.
  12. Protecția datelor, dispoziții privind aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)
  Pe acest site, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizator). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web din care a venit o persoană (așa-numitul „referrer”), care sub-pagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o sub-pagină. Analizele Web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet. Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite. Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația „_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European. Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi. Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea, ulterior, decontări ,comisioane. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze. Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript, ca orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser. Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluatehttps://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.
  13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea remarketingului Google.
  Pe acest site, controlerul a integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google AdWords, care permite unei companii să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au locuit anterior pe site-ul internet al companiei. Prin urmare, integrarea Remarketingului Google permite unei companii să creeze publicitate bazată pe utilizator și, astfel, să arate reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați. Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Scopul remarketingului Google este introducerea de publicitate relevantă pentru interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet. Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare apel către un site Internet pe care serviciul a fost integrat de Remarketing Google, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google o folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă pentru interese. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți. Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să acceseze linkul la adresa https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată. Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.
  14. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea YouTube
  Pe acest site, controlerul are componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri și alți utilizatori, oferind, de asemenea, vizionare gratuită, recenzie și comentarea acestora. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, cât și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului Internet. Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un element YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. În cursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin cunoștințe despre ce sub-pagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Dacă persoana vizată este conectată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare apel la o sub-pagină care conține un videoclip YouTube, care sub-pagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate. YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru este conectată pe YouTube; acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată în cazul în care persoana vizată se deconectează din propriul cont YouTube înainte de efectuarea unei convocări către site-ul nostru. Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.
  15. Temeiul juridic pentru prelucrare
  Art. 6(1) lit. a GDPR servește ca bază juridică pentru procesarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. In cazuri rare, prelucrarea dateleor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).
  16. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte
  În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.
  17. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
  Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.
  18. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date
  Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze responsabilul nostru pentru protecția datelor. Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor clarifică pentru persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevazută de către lege sau contract sau este necesară pentru incheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale.
  19. Existența unui proces automat de luare a deciziilor
  Fiind o companie responsabila , noi nu luam decizii involuntare sau profilate.

  Aplicația Promo App Romania este un concept ce aparține SC Promo App Development SRL cu sediul social in Corbeanca, str. Primăverii, nr. 138A, etaj 1, județ Ilfov, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J23/738/2017, cod unic de înregistrare 37119745, telefon +40734814996, email contact@promoapp.ro.

  Noi credem intr-o comunicare continua si transparenta cu tine, iar acordul exprimat pentru prelucrarea informatiilor pe care ni le pui la dispozitie este foarte important pentru noi.

  Acordul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct a fost actualizat si poate fi consultat mai jos.

  Te asiguram si pe aceasta cale ca datele tale sunt tratate cu maxima confidentialitate, iar pentru orice alte informatii, iti stam la dispozitie la adresele de e-mail protectiadatelor@promoapp,.ro ori sesizari@promoapp.ro

  Prin exprimarea acordului de inseamna ca, in mod expres si neechivoc, ai agreat ca PROMO APP DEVELOPMENT si/sau partenerii lor sa prelucreze in scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate si pentru crearea de profiluri, datele tale cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, adresa – localitate, judet/sector, adresa e-mail, telefon mobil, date despre statusul marital, date despre varsta, date ce provin din bonurile fiscal sau facturile incarcate in platforma PROMOAPP.


  Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, PROMO APP DEVELOPMENT (prin departamentele specializate) selecteaza si analizeaza una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior.  In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea PROMO APP DEVELOPMENT in sens contrar din partea ta.

  Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele in scop de marketing direct, luam in calcul durata de 12 luni. Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare adresata PROMO APP DEVELOPMENT

  Pentru orice nemultumire legata de prelucrarea datelor personale te poti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa protectiadatelor@promoapp.ro si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Cunosc drepturile acordate de Regulamentul general privind protectia datelor 679/2016, inclusiv dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie si faptul ca pot sa le exercit printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul PROMO APP DEVELOPMENT SRL si la adresa de email sesizari@promoapp.ro